Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

Pursaklar 95664 ada kuzeyine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 037sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Beledye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95664 ada kuzeyine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" , 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 05.08.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Arsalara Ait Asgari Ölçüde Metrekare Birim Değer Cetveli

Pursaklarda Ramazan Etkinlikleri

Şehit Salim Akgül Parkında Ramazan etkinliklerimiz devam ediyor

Emlak, çevre ve temizlik vergisinde son gün 31 Mayıs

Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, İlan reklam vergisi 1.Taksit Ödemeleri için son tarih 31 Mayıs 2017. Başkanlık Konağı Emek Caddesi No:4

Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Şartnamesi

Veliler ve halk başvurmuş olduğu okullarda sınava gireceklerdir. Sınav yeri değişikliği gerekli görüldüğü takdirde Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro-3(Kültür Bölümü) tarafından yapılacak ve okul müdürlüklerine bildirilecektir.

Kamu Alacaklarının Ödenmesine Yönelik Duyuru

Belediyemize ödenmesi gereken geçmiş dönemlere ait kamu alacaklarının zaman aşımına uğramaması için; 6183 sayılı Kanunun 103’ncü maddesi uyarınca bu borçları kendilerine ilanen tebliğ edilmektedir.

4. Uluslar Arası Ombudsmanlık Sempozyumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu 'İnsan İnsanın Dostudur' anlayışıyla hareket ederek 'Göç ve Mülteciler' konulu bir rapor hazırlanmıştır.Bu raporun sonuçlarının açıklanacağı sempozyumun resmi internet adresi