Pursaklar Belediyesi

02 Eylül 2019 Pazartesi

Zaman Aşımının Kesilmesi listesi 02 Eylül 2019

PURSAKLAR BELEDİYESİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNDENİLAN

ZAMAN AŞIMININ KESİLMESİ HAKKINDAEkli listede isimleri belirtilen gerçek ve tüzel kişiler hizalarında belirtilen amme borçlarını vadesinde ödememiş olup, 6183 sayılı Kanunun 103’ncü maddesi uyarınca bu borçları kendilerine ilanen tebliğ olunur. Listeler mükellef sicil numarasına göre hazırlanmış olup, 2015 yılı ve öncesi Bina, Arsa, Arazi Vergileri ile Taşınmaz Kültür Varlıklarını Koruma Katkı Payı, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi, Para ve Vergi Cezaları tahakkuk türlerini içermektedir.

EMLAK VERGİSİ

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

EĞLENCE VERGİSİ