Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

14 Mart 2018 Çarşamba

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ SINAV TAKVİMİ VE İSİM LİSTESİ

TAŞERONDAN KADROYA GEÇİŞ SINAV TAKVİMİ VE İSİM LİSTESİ
 

696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğ’de belirtilen kriterler dâhilinde, başvuruları kabul edilen ve başvuruları kesinleşen personelin ilgili tebliğin 37.maddesi gereğince nihai olarak sınava girmeye hak kazanan 439 kişi, tebliğin 39.maddesi kapsamında UYGULAMALI sınava tabi tutulacak olup, söz konusu sınav 15.3.2018-21.3.2018 tarihleri arasında EK:1’de belirtilen Uygulamalı Sınav Takvimine göre gerçekleştirilecektir. (Sınava girmeye hak kazananlardan mazeretleri nedeniyle zamanında sınava katılamayıp geçerli mazeretlerini “ölüm hastalık vb” belgelendirenlerin sınavları 21.3.2018 tarihinde yapılabilecektir)


1-Uygulamalı Sınav Takvimi
2-Sınava Girmeye Hak Kazananların İsim Listesi