Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

21 Mart 2018 Çarşamba

TAŞERONDA KADROYA GEÇİŞTE SINAV SONUÇLARI VE BAŞARILI OLANLARIN İSİM LİSTESİ

TAŞERONDA KADROYA GEÇİŞTE SINAV SONUÇLARI VE BAŞARILI OLANLARIN İSİM LİSTESİ

696 SAYILI KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı  Hizmet Alım Sözleşmeleri  Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların belirlendiği Tebliğ' de belirtilen kriterler dahilinde, başvuruları kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan 440 personel ilgili tebliğin 39.maddesi kapsamında UYGULAMALI sınava tabi tutulmuş ve ekli listede isimleri belirtilen 440 personelde BAŞARILI olmuştur.

SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN İSİM LİSTESİ