Pursaklar Belediyesi

04 Mart 2020 Çarşamba

Saray Kapalı Yüzme Havuzu içerisindeki 1 Nolu kulvarın İhale İlanı

Saray Kapalı Yüzme Havuzu içerisindeki 1 Nolu kulvarın İhale İlanı

Ankara İli Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Çetin Sokak No:13 Pursaklar (98314 ada 1 parsel) adresinde bulunan Saray Kapalı Yüzme Havuzu içerisindeki 1 no.lu kulvarın, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.maddesinin (h) fıkrası gereğince, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 35/c maddesi gereği ve 20.02.2020 tarih ve 119 sayılı Encümen Kararı istinaden 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralanacaktır.   Gerekli bilgiler ektedir.