Pursaklar Belediyesi

14 Eylül 2020 Pazartesi

Saray 98156 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yerinin Kaydırılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2020 gün ve 57 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 819 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Saray 98156 Ada Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yerinin Kaydırılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 10.09.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.
   

Diğer Başlıklar