Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

05 Mart 2018 Pazartesi

PURSAKLAR SİRKELİ 272 NOLU ADANIN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SİRKELİ 272 NOLU ADANIN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SİRKELİ 272 NOLU ADANIN GÜNEYİNDE YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 08.12.2017 gün ve 235 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.02.2018 gün ve 210 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Sirkeli 272 nolu Adanın Güneyinde yer alan parl alanında Trafo Yeri Ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 05.03.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.