Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

11 Ocak 2018 Perşembe

PURSAKLAR SARAY KADASTRO 390, 567 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY KADASTRO 390, 567 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY KADASTRO 390, 567 NOLU PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 34 sayılı kararı ile tadilen uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2017 gün ve 2257 sayılı kararı ile değiştirilerek onaylanan ''Pursaklar - Saray Kadastro 390, 567 nolu Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 10.01.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.