Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

05 Ekim 2018 Cuma

PURSAKLAR SARAY 98832 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98832 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98832 ADA 1 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gğn ve 096 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2018 gün ve 1484 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Saray 98832 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 04.10.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.