Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Pursaklar Saray 98820 Adaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.10.2016 gün ve 207 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 gün ve 138 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 98820 Adaya yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.


 

Diğer Başlıklar