Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

01 Ekim 2018 Pazartesi

PURSAKLAR SARAY 98291 ADA 8 PARSELİN BATISINDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98291 ADA 8 PARSELİN BATISINDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 98291 ADA 8 PARSELİN BATISINDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.05.2018 gün ve 097 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.08.2018 gün 1282 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Saray 98291 ada 8 parselin batısında bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği '', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 26.09.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.