Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

10 Mayıs 2017 Çarşamba

Pursaklar Saray 98263 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 065 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2017 gün ve 800 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 98263 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 03.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Diğer Başlıklar