Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

04 Ekim 2017 Çarşamba

Pursaklar Saray 98202 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılması


PURSAKLAR - SARAY 98202 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASI

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 143 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1781 sayılı kararı onaylanan ''Pursaklar- Saray 98292 Nolu Adanın Kuzeyinde bulunan park alanında trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve mekansal planlar yapım yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, belediyemiz ilan panosunda 04.10.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.