Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

09 Ocak 2018 Salı

PURSAKLAR - SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR - SARAY 98195 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN PARK ALANINDA DAĞITIM MERKEZİ YERİNİN AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.01.2017 gün ve 209 sayılı kararı ile uygun  görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 gün ve 2409 sayılı kararı ile tadilen onaylanan '' Pursaklar - Saray 98195 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Park Alanında Dağıtım Merkezi Yerinin Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 06.01.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.