Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

08 Kasım 2017 Çarşamba

PURSAKLAR-SARAY 98162 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR-SARAY 98162 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.07.2017 gün ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.09.2017 gün ve 1774 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar-Saray 98162 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 06.11.2017 tarihinde Başkanlığımız ilan panosundaki 1 (bir) aylık yasal askı sürecini tamamlayarak askıdan indirilmiştir. 

Diğer Başlıklar