Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

13 Temmuz 2018 Cuma

PURSAKLAR SARAY 2. ETAP 98301 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN 90004/67 NOLU PARSELASYON PLANININ 3194 SAYILI KANUNU

PURSAKLAR SARAY 2. ETAP 98301 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN 90004/67 NOLU PARSELASYON PLANININ 3194 SAYILI KANUNU

PURSAKLAR SARAY 2. ETAP 98301 ADA 1 VE 2 NOLU PARSELLERİ KAPSAYAN 90004/67 NOLU PARSELASYON PLANININ 3194 SAYILI KANUNU

Pursaklar Belediye Encümeninin 17.05.2018 tarih 20180 - 157 sayılı kararıyla uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 05.07.2018 tarih 1372 sayılı kararı ile onaylanan; Pursaklar Saray 2. Etap 98301 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan 90004/64 nolu parselasyon planının  3194 sayılı kanunun 19.Maddesi uyarınca 12.07.2018 tarihinde 30 gün süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.