Pursaklar Belediyesi

23 Ekim 2019 Çarşamba

Pursaklar Saray 1585 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisi’nin 08.01.2019 tarih ve 020 sayılı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 1177 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 1585 ada 1 nolu parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 21.10.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.