Pursaklar Belediyesi

14 Aralık 2018 Cuma

PURSAKLAR SARAY 1577 ADA 1 NOLU PARSELİN BATISINDA YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 1577 ADA 1 NOLU PARSELİN BATISINDA YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR SARAY 1577 ADA 1 NOLU PARSELİN BATISINDA YER ALAN PARK ALANINDA TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.09.2018 gün ve 162 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2018 gün ve 1893 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Saray 1577 ada 1 Nolu Parselin Batısında Yer Alan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İmar Panosunda 13.12.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar