Pursaklar Belediyesi

09 Aralık 2019 Pazartesi

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.08.2019 gün ve 186 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 gün ve 1505 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray 1553 Nolu Adanın Güneyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 08.12.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Pursaklar Belediye Meclisinin 05.08.2019 gün ve 186 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 gün ve 1505 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar Saray
1553 Nolu Adanın Güneyinde Bulunan Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli
Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım
Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 08.12.2019 tarihinde 1 ay süre ile
askıya çıkartılmıştır.