Pursaklar Belediyesi

10 Aralık 2019 Salı

Pursaklar Belediye Meclisi’nin 05.07.2019 tarih ve 161 sayılı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih ve 1391 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95007 ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 10.12.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır

Pursaklar Belediye Meclisi’nin 05.07.2019 tarih ve 161 sayılı ile uygun görülen ve Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.10.2019 tarih ve 1391 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95007
ada 1 nolu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b
maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda
10.12.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.