Pursaklar Belediyesi

06 Aralık 2019 Cuma

Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2019/172 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2019 tarihli ve 1763/3880 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Saray 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 98195 nolu adanın kuzeyinde bulunan park alanı ve 98194 Ada 1 numaralı parseli kapsayan parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 05.12.2019 tarihinde 30 gün süre ile

Pursaklar Belediye Encümeninin 29.08.2019 tarih ve 2019/172 sayılı kararı ile uygun görülen ve
Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2019 tarihli ve 1763/3880 sayılı kararı ile onaylanan;
İlçemiz, Saray 2. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 98195 nolu adanın kuzeyinde bulunan
park alanı ve 98194 Ada 1 numaralı parseli kapsayan parselasyon planı, 3194 sayılı Kanunun 19.
maddesi uyarınca 05.12.2019 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.