Pursaklar Belediyesi

04 Aralık 2019 Çarşamba

Pursaklar Belediye Encümeninin 03.10.2019 tarih ve 2019/235 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2019 tarihli ve 1765/3884 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Yeni Karaköy ve Sarayköy Mahallesi İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaköy Mahallesi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 66, 71, 80, 81 ve Sarayköy Mahallesi 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 566 ve 596 numaralı parselleri kapsayan parselasyon planı

Pursaklar Belediye Encümeninin 03.10.2019 tarih ve 2019/235 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 21.11.2019 tarihli ve 1765/3884 sayılı kararı ile onaylanan; İlçemiz, Yeni Karaköy ve Sarayköy Mahallesi İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaköy Mahallesi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 66, 71, 80, 81 ve Sarayköy Mahallesi 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, 566 ve 596 numaralı parselleri kapsayan parselasyon planı 3194 sayılı Kanunun 19. maddesi uyarınca 03.12.2019 tarihinde 30 gün süre ile askıya çıkartılmıştır.