Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

08 Ocak 2018 Pazartesi

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 156, 276, 134, 210, 248, 237, 157 NOLU ADALARIN YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN PARK ALANLARINDA TRAFO YERLERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 156, 276, 134, 210, 248, 237, 157 NOLU ADALARIN YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN PARK ALANLARINDA TRAFO YERLERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 156, 276, 134, 210, 248, 237, 157 NOLU ADALARIN YAKIN ÇEVRESİNDE YER ALAN PARK ALANLARINDA TRAFO YERLERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 194 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2017 gün ve 2349 sayılı kararı ile onaylanan ''Pursaklar Altınova Mahallesi 156, 276, 134, 210, 248, 237, 157 Nolu Adaların Yakın Çevresinde Yer Alan Park Alanlarında Trafo Yerleri Ayrılmasına Yönelik 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 06.01.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Diğer Başlıklar