Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

29 Aralık 2017 Cuma

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR ALTINOVA MAHALLESİ 108 NOLU ADANIN DOĞUSUNDA BULUNAN PARK ALANINDA KESİCİ ÖLÇÜ KABİNİ YERİ DÜZENLEMESİNE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.10.2017 gün ve 193 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2017 gün ve 2365 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar Altınova Mahellesi 108 Nolu Adanın Doğusunda Bulunan Park Alanında Kesici Ölçü Kabini Yeri Düzenlemesine Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 29.12.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. 

Diğer Başlıklar