Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

25 Ağustos 2017 Cuma

Pursaklar 96564 ada kuzeyine yönelik 1/100 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

Pursaklar Belediyesi Meclisinin 07.02.2017 gün ve 037 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 96564 adakuzeyine yönelik 1/100 ölçekli uygulama imar Planı Değişikliği", 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 05.08.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar