Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

07 Ağustos 2017 Pazartesi

Pursaklar 95664 ada kuzeyine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.02.2017 gün ve 037sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Beledye Meclisinin 09.06.2017 gün ve 1122 sayılı kararı ile onaylanan "Pursaklar 95664 ada kuzeyine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" , 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 05.08.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

Diğer Başlıklar