Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

08 Ocak 2019 Salı

PURSAKLAR 95649 ADA 1 NOLU PARSELE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95649 ADA 1 NOLU PARSELE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95649 ADA 1 NOLU PARSELE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.10.2018 gün ve 175 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2018 gün ve 1905 sayılı kararı ile tadilen onaylanan ''Pursaklar 95649 Ada 1 Nolu Parsele Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 08.01.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.