Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

23 Ağustos 2017 Çarşamba

Pursaklar 95644 Ada 1 Nolu Parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.05.2017 gün ve 104 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.07.2017 gün ve 1370 sayılı kararı ile onaylanan " Pursaklar 95644 Ada 1 nolu Parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi Gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 28.07.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.Diğer Başlıklar