Pursaklar Belediyesi

05 Şubat 2019 Salı

PURSAKLAR 95528 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİNDE TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95528 NOLU ADANIN KUZEYİNDE BULUNAN ÇOCUK BAHÇESİNDE TRAFO YERİ AYRILMASINA YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.11.2018 gün ve 199 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.01.2019 gün ve 74 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar 95528 Nolu Adanın Kuzeyinde Bulunan Çocuk Bahçesinde Trafo yeri Ayrılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'', 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33.maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 02.02.2019 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.