Pursaklar Belediyesi

28 Ağustos 2020 Cuma

Pursaklar 95443 Ada 1, 2, 3, 4 Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 04.07.2019 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2020 gün ve 333 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 95443 Ada 1, 2, 3, 4 Parsellere Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği”,  3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 28.08.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Diğer Başlıklar