Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

25 Ağustos 2017 Cuma

Pursaklar 95144 ada 1,2,3,4 ve 5 parsele ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

Pursaklar Belediyesi Meclisinin 06.05.2017 gün ve 102 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.08.2017 ada 1,2,3,4 ve 5 parsele ait 1/100 ölçekli uygulama imar Planı Değişikliği", 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 24.08.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.