Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

31 Mayıs 2018 Perşembe

PURSAKLAR 95064 ADA 3 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95064 ADA 3 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

PURSAKLAR 95064 ADA 3 NOLU PARSELE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Pursaklar Belediye Meclisinin 09.03.2018 gün ve 58 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.05.2018 gün ve 860 sayılı kararı ile onaylanan '' Pursaklar 95064 ada 3 nolu parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği '' 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 31.05.2018 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.