Pursaklar Belediyesi

12 Ekim 2020 Pazartesi

Pursaklar 2. Etap 2.Bölge Deplase veya Protokol Yapılacak Parsellere Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği

Pursaklar Belediye Meclisinin 06.01.2020 gün ve 31 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2020 gün ve 781 sayılı kararı ile onaylanan “Pursaklar 2. Etap 2.Bölge Deplase veya Protokol Yapılacak Parsellere Yönelik Uygulama İmar Planı Değişikliği”, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 08.10.2020 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır. Gerekli bilgiler Ek'tedir.

 

Diğer Başlıklar