Pursaklar Belediyesi

Türkiye'nin tebessüm şehri

22 Şubat 2018 Perşembe

PARSELASYONPLANI

PARSELASYON PLANI

    PARSELASYON PLANI

Pursaklar Belediye Encümeninin 14.09.2017 tarihli ve 2017/29 sayılı, 09.11.2017 tARİHLİ VE 2017/442 sayılı kararı ile Keçiören Belediye Encümeninin 01.11.2017 tarihli ve 2700 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 14.12.2017 tarih 2674 sayılı kararı ile onaylanan: Pursaklar Merkez 2.Eteap 3.Bölge İmar Planı değişikliği kapsamında bulunan Pursaklar Merkez ada/parselleri ve Bağlum kadastrosu 1754 parseli kapsayan 90008/4 no. lu Parselasyon Planı 3194 sayılı kanunun 19. Maddesi uyarınca Belediyemiz ilan panosunda askı işlemi tamamlanmıştır.