Pursaklar Belediyesi

19 Haziran 2020 Cuma

İlçemiz Büyükteflek Köyü İçmesuyu Terfi Hattı, OG ENH ve Motopomp Yapım İşinin ihalesi

İlçemiz Büyükteflek Köyü İçmesuyu Terfi Hattı, OG ENH ve Motopomp Yapım İşinin ihalesi Açık İhale Usulü ile 29.06.2020 tarihinde saat:11.00'de yapılacaktır. Gerekli bilgiler ektedir. Ek1 Ek2