Çocuk Bahçesinde Trafo Yeri

Pursaklar Belediye Meclisinin 07.03.2017 gün ve 066 sayılı kararı ile uygun görülen ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.05.2017 gün ve 881 sayılı kararı ile tadilen onaylanan “Pursaklar 95556 ada 1 parsel içinde, 95572 ada güneyinde çocuk bahçesinde, 95574 ada batısında çocuk bahçesinde trafo yeri ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereği, Belediyemiz İlan Panosunda 26.05.2017 tarihinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır


© Tüm Hakları Saklıdır www.pursaklar.bel.tr Basın Yayın Müdürlüğü